Kur’an-ı Kerim niçin çoğaltılmıştır?

Hak Teala Kuran-ı Kerim’i Peygamberimizi Hz Muhammed (sav) e haliyle tek bir kitap haline sunmuştu. Yani Kuran çoğaltılmış bir şekilde değil de 23 yıl gibi uzun bir zamanda belli emir ve yasakları kapsayacak şekilde oldukça geniş ve kapsamlı tek kitap olarak gönderilmişti. Bahsi geçen kitap son ve en hakiki kutsal kitap. Hal böyle olunca tek haliyle nereye kadar kendini gösterebilir sesini duyurabilirdi. Efendimiz zamanı olan asr-ı saadet dönemi ve daha sonrası olan halifeler dönemindeki Hz Ebu Bekir (ra) döneminde kutsal kitabımız tek kitaptı

 

Kur’an-ı Kerim niçin çoğaltılmıştır?

  1. Kuran-ı Kerim bütün alemlere rahmet olarak gönderilmişti. Tek bir haliyle durmamalıydı. Farklı yerlere farklı kitlelere ulaştırılması elzemdi. Bütün bunlardan mütevellit çoğaltılması gerekiyordu.
  2. Kuran-ı Kerim halifeler döneminden Hz Osman (ra) döneminde çoğaltılması gündeme gelmiştir. Ve de çoğaltılma işlemi de bu dönemde yapılmıştır.
  3. İslamiyet yayılıyor ve fetihlerle genişliyordu. Mekke, Medine, Basra derken İslamiyetin sesi ve dolayısıyla Kuran-ı Kerim’in sesi soluğu sınırları aşar hale gelmiştir. Tek bir kitaplar bu şekilde nereye kadar gidilebilecektir? Coğrafi genişleme kutsal kitabımızın çoğalmasını zorunluluk haline getirmiştir.
  4. Sınırlar genişledikçe Kuranı okuyucak halklar da değişmektedir. Halkların kullandıkları dil, lehçe ve ağız gibi ayrıntılar da hafife alınacak gibi değildir. Değişiklik gösteren bu durum Kuran için ciddi tehlike demektir. Çünkü tek haliyle Kuranın lafzında büyük çelişkiler ve beraberindeki yanlış telaffuzlar Onun yanlış okunması ve anlaşılması ve hatta bozulması anlamına gelmekteydi. Buna önlem alınmalıydı. En iyi çözüm kuşkusuz Kura-ı Kerim’i ilk ve has hali korunuyorken çoğaltmaktı.
  5. Bir diğer hassasiyet ise Kuran-ı Kerim’in kıraat meselesidir. Kıraat Kuranı Kerim’in okunuşu anlamına gelmektedir. Sahabeler efendimiz zamanında ondan duydukları kıraat üzerine Kuranı okuyorlar ve gittikleri yani fethedilen yerlerde de aynı şekilde okuyorlardı. Fakat bu farklı yerlerde okunan kıraatta değişiklikler gözlenmeye başladı. Bölgeden bölgeye değişen bu kıraatlar insanlar arasında kargaşaya sebep oldu. Hatta o kadar ki insanlar birbirlerini günahkarlıkla itham edecek kadar ileri boyutlara gitti. Durumu endişeyle karşılayan müminler konuyu Hz Osman ile görüştüler ve çoğaltılması kararı alındı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.