Kur’an-ı Kerim’in kitap haline getirilmesi ve çoğaltılmasıyla ilgili bilgi toplayınız.

  • Kur’an-ı Kerim’in kitap haline getirilmesi ve çoğaltılmasıyla ilgili bilgi toplayınız.

İndirilen ayetleri  vahiy katipleri  deri, ağaç kabuğu, papirüs kağıdı ve kemik gibi malzemeler üzerine yazıyorlardı. Bu belgeler üzerinde ayetlerin ve surelerin yer ve sıralarına ait bilgiler de yazılıyordu.

İlk Halife Hz. Ebubekir, halifeliği döneminde Kur’an sayfalarını toplayarak bir araya getirmek amacı ile  Vahiy Katibi ve hafız olan Zeyd bin Sabit başkanlığında bir komisyon oluşturuldu. Bu komisyon  Kur’an’ı bir araya getirerek kitaplaştırma işine başladı. Her ayet, Peygamberimizin huzurunda yazıldığına dair en az iki şahitle birlikte kabul ediliyordu. Bu şekilde iki kapak arasında toplanan Kur’an Mushafı oluşturulmuş oldu. Bu Mushaf daha sonra Peygamberimizin hanımı Hz. Hafsa’ya emanet edilmiştir.

Üçüncü Halife Hz. Osman zamanında ise Kur’an, elde var olan  mushaf üzerinden çoğaltılarak Mekke, Basra, Kufe, Bahreyn ve Yemen gibi çeşitli merkezlere gönderilmiştir.  . Böylece Kur’anı Kerim hem ezberlenmek hem de kitaplaştırılmak suretiyle asırlar boyunca korunarak günümüze kadar gelmiştir. Allah’ın vaadi ile kıyamete kadar da korunacaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.