Kuran-ı Kerim’in özelliklerini yazınız.

Kuran-ı Kerim’in özelliklerini yazınız.

  • Hz. Muhammed’e indirilmiştir.
  • Müslümanlığın kutsal kitabıdır.
  • Dili Arapçadır.
  • Ayet ve surelerden oluşmuştur.
  • Bir defada kitap olarak indirilmemiş, indirilmesi 23 yıl sürmüştür.
  • 30 cüzden oluşmaktadır.
  • Hz. Ebubekir zamanında kitap haline getirilmiş, Hz. Osman zamanında çoğaltılmıştır.
  • En uzun sure Bakara en kısa sure Kevser suresidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.