Kut anlayışının devlet yönetimine etkisi hakkında neler söyleyebilirsiniz?

6.sınıf MEB Yayınları Sosyal Bilgiler Dersi 2. Ünite Tarihe Yolculuk sorularından birisi.  Soru şu şekilde:

  • Kut anlayışının devlet yönetimine etkisi hakkında neler söyleyebilirsiniz?

Orta Asya’da Türkler ölüm sonrası hayatın devamı olduğuna inanırlardı. Gök Tanrı inancı vardı. Tanrı ve gök anlamlarına gelen TENGRİ kelimesini kullandılar. Devleti yönetme yetkisini de Tanrıdan aldıklarına inanırlardı. Bu durum yöneticiye olan itaati getirdi.

  • Uygurları, Hunlar ve Kök Türklerden ayıran ekonomik, dinî ve kültürel özellikleri nelerdir?

Uygurlarda Maniheizm dini devletin resmi dini olmuştur. Maniheizm savaşmayı ve et yemeyi yasaklamıştır. Uygurlar yerleşik hayata geçmişlerdir. Yerleşik hayata geçtikleri için şehirler kurmuşlardır. Saray ve tapınaklar inşa etmişlerdir. Uygur alfabesini kullandılar. Kâğıt ve matbaayı öğrenip kitaplar yazdılar. Kütüphaneler kurmuşlardır. Tarım faaliyetleri yaptılar. Ticaretle uğraşmışlardır. Dokumacılık ve demircilik yapılmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.