Laiklik ilkesine neden ihtiyaç duyulmuştur?

8.sınıf İnkılap Tarihi dersi için verilen 5.Ünite Atatürkçülük Hazırlık Çalışmaları sorularından birisi. Soru şu şekilde:

  • Laiklik hakkında bir araştırma yaparak bu ilkeye neden ihtiyaç duyulduğunu sınıfınızda arkadaşlarınızla tartışınız.

Cumhuriyetin ilanı sonrası, milletin egemenliği kavramı ile teokratik bir güç olarak duran halifelik makamı ve saltanatın varlığının, milletin egemenliği ile çelişmesi laiklik kavramına duyulan ihtiyacı göstermiştir. Osmanlı Devleti’nin, gerileme döneminde ortaya çıkan milletçilik akımları ile mücadele edebilmek için Osmanlıcılık ve İslamcılık fikirleri ile hareket ederek, Halife’ye bağlılığı ve dini duyguları kuvvetli olan Anadolu insanına millî duygu­ların unutturulmuş olmasından dolayı Milli bir devlet kurabilmek için laiklik ilkesine ihtiyaç duyulmuştur. Böylece Anadolu insanı millet olma ve millî birlik-beraberlik duygusuna kavuşmuştur. Ayrıca yeni Türkiye Cumhuriyetinin çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşabilmesi için hukukta, eğitimde ve günlük yaşamda yer etmiş birçok alanda inkılâp yapmak için laiklik kavramına ihtiyaç duyulmuştur.Laikliğin ilkesi ile dinin ekonomik ve politik çıkarlar elde etmek için kullanılan bir araç olmaktan çıkarılıp, devlet yönetiminde millî egemenliğin, aklın ve bilimin esas alındığı, din ile devlet işlerinin birbirinden ayrı yürütüldüğü yönetim düzenine geçilebilmiştir. Böylece din ve vicdan hürriyeti ile dinin gerçek yönleriyle anlaşılıp serbestçe yaşanabilmesi sağlanmıştır. Toplumdaki inanç farklılıklarından kaynaklanan ayrıcalıklar ortadan kaldırmıştır. Tüm halkın kanun önünde eşitliği sağlanmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.