Mazot, tebeşir tozu, alkol, tuz ruhu, kum, şeker ve zeytinyağından hangileri su ile karıştırıldığında çözelti oluşur?

Mazot, tebeşir tozu, alkol, tuz ruhu, kum, şeker ve zeytinyağından hangileri su ile karıştırıldığında çözelti oluşur?

Çözelti her yerinde aynı özelliği gösteren, tek bir madde gibi görünen karışımlardır. Bu durumda

su+ alkol = çözelti (homojen karışım)

şeker+su= çözelti (homojen karışım)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.