Medeniyet ve insan konulu metin yazınız.

7.sınıf Türkçe dersi için verilen Osmanlı Dürüstlüğü etkinlik sorularından birisi. Soru şu şekilde:

  • Aşağıdaki paragraflardan hareketle medeniyet ve insan konulu istediğiniz türde bir metin yazınız.

Medeniyet ve insan konulu metin aşağıdaki şekilde yazılabilir:

Medeniyet ve insan kavramları şans eseri yan yana gelmiş değildir. Onlar birinin tamamlayıcısıdır. İnsanlar bir araya gelerek toplulukları, toplumları oluşturur. Toplumu oluşturan bireylerin kültürel ve sanatsal alışkanlıkları ile bu bireylerin ortak geçmişlerinin bir yansıması olarak medeniyetler ortaya çıkar. Medeniyetlerin ham maddesi o topluluğu oluşturan insanların kendisidir. Bu nedenle medeni toplumlarda insanlara her zaman değer verilmiş ve onların gelişimi için birçok imkan hazırlanmıştır. Dünya tarihine kurdukları medeniyetle adlarını tarihe altın harflerle yazdıran Osmanlı İmparatorluğu bunun en önemli örneklerini sunmaktadır. Osmanlı devleti, halkın kendini en iyi şekilde yetiştirebilmesi için kütüphaneler kurmuştur. Bununla da yetinmeyip buralarda görevlendirdiği memurlarıyla kütüphaneleri eğitim yuvaları haline dönüştürmüştür. Kahvehaneler günümüzde olduğu gibi sadece çeşitli oyunların oynandığı yerler değildir. Buralarda toplanan insanlar birbirleriyle sohbet ederken bir yanda da kitap okur, satranç oynarlarmış. Sanata, spora son derece önem verilirmiş. Sanatçılar saraylarda ağırlanır, ortaya çıkardıkları eserler dinlenirmiş.  Sporun ve sporcunun toplumda saygın bir yeri varmış. Altı yüz yıllık tarihi olan Kırk Pınar Güreşleri birçok kişi tarafından takip edilirmiş.Medeniyetlerin en önemli özelliği insanlara değer vererek onların gelişimi için çaba harcanmasıdır. Osmanlı’da insanlar kendisini geliştirmesi için yapılan çalışmaların yanında toplum hayatını düzenleyen bir takım kanunlar da hazırlanmıştır. Vatandaşların ve esnafların çevrelerini temiz tutmaları, hamamlar gibi halkın ortak kullanım yerlerinin temizliğine dikkat edilmesi konularında çeşitli düzenlemeler yapılmıştır. Toplumdaki zor durumda olan kimsesizlere sahip çıkacak kurumlar oluşturulmuştur. Kimsesizler ve fakirler için yemek dağıtan imaretler yapılmıştır. Toplumu oluşturan her bir bireyin gelişimi için emek harcanmıştır.

Toplumun tüm kesimlerinin ihtiyaçlarına cevap veren bir sistem kurularak Osmanlı medeniyeti oluşmuştur. Bu medeniyetin ulaştığı seviye tarif edilirken, sakatlanan göçmen kuşların bile düşünüldüğü ve onlar için kurulan tesisler anlatılır. Bir milleti diğerlerinden ayıran şey kurduğu medeniyettir. Medeniyetler tarihsel birikimlerin, yaşanmışlıkların ve ortak birikimlerin sentezlenmiş halidir.  Atalarımızdan miras kalan bu eşsiz medeniyetin yaşatılması toplumun bireyleri olarak bizlere düşüyor.

“Medeniyet ve insan konulu metin yazınız.” için 2 yanıt

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.