Medyada çıkan haberler ülke yöneticilerinin kararları üzerinde etkili midir?

7.sınıf Sosyal Bilgiler MEB dersi için verilen Kamuoyu ve Basın sorularından birisi. Soru şu şekilde:

  • Medyada çıkan haberler ülke yöneticilerinin kararları üzerinde etkili midir?

Medyada çıkan haberler, çok hızlı bir şekilde kamuoyu oluşturduğu ve geniş halk kitlelerinin mevcut durumdan haberdar olmasını sağladığı için devleti yönetenler üzerinde ve karar alma süreçlerinde önemli bir etkisi vardır. Toplumun büyük çoğunluğu güncel gelişmeleri ve devletin işleyişini, başta televizyon olmak üzere, gazete, radyo ve dergiler gibi medya organları üzerinden takip etmektedir. Medyada yer alan haberlerin gündem oluşturarak kamuoyunu etkilemesi, bu haberlere konu olan devlet yöneticilerinin karar alma süreçlerini etkilemektedir.  Devleti yöneten kişilerin seçimlerle iş başına gelmesi, toplumda oluşan kamuoyu baskısına karşı yöneticilerin duyarlı olmasına sebep olmaktadır. Belirli bir konuda oluşan kamuoyunun seçimlerdeki oy potansiyeli, yöneticilerin kararlarında kamuoyuna kulak vermelerini sağlamaktadır. Ayrıca medyanın yasama, yürütme ve yargı organlarının işleyişini, halk adına izlemesi ve bunları haber yapması, yöneticiler üzerinde uyarıcı bir etki yaparak devletin sunduğu hizmetlerin halka daha sağlıklı ulaşmasına katkı yapmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.