Medyanın neden dördüncü güç olduğunu açıklayan bir metin yazınız.

7.sınıf Sosyal Bilgiler dersi için verilen Dördüncü Güç: Medya sorularından birisi. Soru şu şekilde:

  • Aşağıdaki kutucuğa medyanın neden dördüncü güç olduğunu açıklayan bir metin yazınız.

Cumhuriyet yönetiminde devletler anayasa ile kendisine verilen görev ve sorumlulukları üç ayrı güç unsuru olan yasama, yürütme ve yargı organları ile kuvvetler ayrılığı ilkesi ile yerine getirirler. Medya dördüncü güç olması, devletin bu üç organını toplum adına denetlemesi ve faaliyetleri hakkında halka bilgi vermesinden kaynaklanır. Halk medyanın olayları kendine aktardığı şekli ile olaylar hakkında bilgi sahibi olur. Medyadan aldığı bilgi ile halkta kendi geleceği hakkında bilgi sahibi olur ve devletin işleyişini medya aracılığıyla denetlemiş olur. Medyanın halk üzerindeki etkisi ve kamuoyu oluşturmadaki başarısı devlet yönetiminde kendisinin sürekli olarak denetlendiği hissini oluşturur. Bu etkileşim sonucu halk seçimlerdeki oy tercihi ile kendi geleceğini belirler.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir