Merhamete nail olmak istersen, zayıflara merhamet et!

  • “Merhamete nail olmak istersen, zayıflara merhamet et!” sözünü açıklayınız.

“Allah, merhametli olanlara rahmetle muamele eder. Öyleyse, sizler yeryüzündekilere karşı merhametli olun ki, semâda bulunanlar da size rahmet etsinler. Rahim (akrabalık bağı) Rahmân’dan bir bağdır. Kim bunu korursa Allah onunla (rahmet bağı) kurar, kim de koparırsa, Allah da ondan (rahmet bağını) koparır.(Ebû Dâvûd, Edeb 58; Tirmizî, Birr 16) Hadisi şerifinde belirtildiği üzere merhamet eden insana Allah’ın merhamet edeceği bildiriliyor. Dolayısıyla zorda olan darda olan kim varsa onlara merhamet ettiğimizde Rabbim de bizlere merhamet edecek.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.