Millî güç unsurlarını temsil eden fotoğrafların adları ve önemi nedir?

8.sınıf İnkılap Tarihi dersi için verilen Millî Güç Unsurları sorularından birisi. Soru şu şekilde:

  • Aşağıda Atatürkçü düşüncede yer alan millî güç unsurlarını temsil eden fotoğraflar verilmiştir. Her bir fotoğrafın karşısına ilgili olduğu millî güç unsurunun adını ve ülkemiz için önemini yazınız.

1.Fotoğraf – Meclis: Siyasi Güç

Önemi: Devlet yönetiminde milli egemenlikten gücünü alan Meclisin bulunması ile Devlet yönetiminde yönetimin halkın söz sahibi olması ve seçtiği vekiller ile bu hakkını kullanması

2.Fotoğraf – Meclis: Sosyokültürel Güç

Önemi: Türk milletini oluşturan bireylerin çalışkanlığı, zekâsı, eğitimi, kültürü ile milli birlik ve beraberlik duygusu ile millî kültürümüzü çağdaş uygarlık seviyesinin üzerine çıkarması

3.Fotoğraf – Meclis: Ekonomik Güç

Önemi: Ekonomik gücün varlığı ile Türk milletinin büyük fedakârlıklar sonucu sahip olduğu bağımsızlığı koruyabilecek güce ulaşarak esas anlamıyla tam bağımsızlığa ulaşmış olması

4.Fotoğraf – Meclis: Askerî Güç

Önemi: Gücünü milletinde alan kahraman ordusu ile Türk Devletimizin varlığının güvence altına alınması.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.