Millî kültür kavramı ve ögeleri için neler söyleyebilirsiniz?

4.sınıf Sosyal Bilgiler dersi için verilen Geçmişin İpuçları sorularından birisi. Soru şu şekilde:

  • Meltem’in bu anlatımından yola çıkarak millî kültür kavramı ve ögeleri için neler söyleyebilirsiniz?

Millî kültür kavramı ve ögeleri milletlerin tarihsel süreç içinde oluşturduğu maddi ve manevi değerler bütününden oluşur. Milli kültürün yaşatılabilmesi için onun genç kuşaklara anlatılması ve tanıtılması gerekir. Böylece milli kültür ögeleri devamlılık kazanacak ve sonsuza kadar yaşayabilecektir. Meltem’in anneannesinden milli kültür ögelerini öğrenmesi ve Meltem’in de değerlere sahip çıkacağına söz vermesi onun yaşamasını geleceğe taşınmasını sağlamıştır. Düğünlerimiz, yemeklerimiz, halk oyunlarımız, halk çalgılarımız milli kültür ögelerimizden bazılarıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.