“Millî kültür” sözünden ne anlıyorsunuz?

6.sınıf Türkçe dersi için verilen 5.Tema Milli Kültür Temaya Hazırlık sorularından birisi. Soru şu şekilde:

  • “Millî kültür” sözünden ne anlıyorsunuz? Millî kültür ne demektir?

Bir milleti diğer milletlerden ayıran kendine has maddi ve manevi değerler bütününü anlıyorum. Toplumun tarihsel süreci içerisinde oluşturduğu dili, dini, ahlakı, sanatı ve edebiyatını kapsayan bunların tamamını içine alan o milletinin kültürünü yansıtan değerlerin toplamı milli kültürü oluşturmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir