Milli Kültür Teması – Tema Değerlendirme Soruları çoktan seçme

7.sınıf Türkçe dersi için verilen Milli Kültür Teması – Tema Değerlendirme Soruları  sorularından birisi. Soru şu şekilde:

Hakkari sert doğası, metni:

1.Aşağıdakilerden hangisi metinden çıkarılamaz?

C.Hakkari’de tarım hiç yapılmamaktadır.

2.Metinde anlatım biçimlerinden hangileri kullanılmıştır?

B.betimleyici – açıklayıcı

3.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zaman anlamı taşıyan bir zarf kullanılmamıştır?

D.Tarihi surlardan aşağı baktı.

4.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir noktalama yanlışı yapılmıştır?

A.Hızlı tren Ankara/Konya yolunu bir buçuk saatte kat edecekmiş.

5.Aşağıdaki atasözlerinden hangileri anlamca birbirine yakındır?

B.I, III ve V

6.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlam kayması vardır?

A.Verdiğin dergiyi, gelecek ay okurum.

7.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden fazla zaman zarfı kullanılmıştır?

B.Bugün öğleden sonra yarın da akşam yağmur yağacakmış.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.