Millî kültürü oluşturan öğeler nelerdir?

7.sınıf Türkçe dersi için verilen 1.Ünite Milli Kültür Mimar Sinan etkinlik sorularından birisi.  Soru şu şekilde:

  • Millî kültürü oluşturan öğelerin neler olduğunu araştırınız. Araştırma sonucunda öğrendiklerinize göre aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

Toplumların sahip oldukları maddi ve manevi değerleri Milli kültürünü yansıtır. Dilimiz, tarihimiz, geleneklerimiz, türkülerimiz, oyunlarımız, geleneksel sanatlarımız milli kültürümüzü oluşturan unsurlardır.

Milli kültür:

  • Dilimiz
  • Tarihimiz
  • Geleneklerimiz
  • Türkülerimiz
  • Oyunlarımız
  • Geleneksel sanatlarımız

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.