Millî kültürümüzü koruma ve geliştirme konusundaki düşünceleriniz nelerdir?

7.sınıf Türkçe dersi için verilen 5.Tema Milli Kültür Hazırlık Çalışmaları sorularından birisi. Soru şu şekilde:

  • Millî kültürümüzü koruma ve geliştirme konusundaki düşünceleriniz nelerdir?

Milli kültürün yaşatılması ve nesiler arasında aktarılması için en önemli araçların başında dil gelir. Bunun için dilin gençler arasında en iyi şekilde öğrenilmesi ve kullanılması gerekir. Milli kültürün oluşum süreci olan milletin tarihinin iyi bilinmesi milli değerlere olan bağlılığı arttıracaktır. Milli kültürün günlük hayattaki görünen yüzü olan gelenek ve göreneklerin nesilden nesile aktarılması bunların yaşatılması için son derece önemlidir. Toplumun fikir ve estetik anlayışını yansıtan geleneksel sanatların yaşatılması milli kültürün canlılığını koruyarak gelecek kuşaklara taşınmasını sağlayacaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir