Millî kültürümüzü oluşturan unsurlar nelerdir?

7.sınıf Türkçe dersi için verilen 5.Tema Milli Kültür Hazırlık Çalışmaları sorularından birisi. Soru şu şekilde:

  • Millî kültürümüzü oluşturan unsurlar nelerdir?

Toplumların tarihsel gelişimleri içerisinde oluşturdukları dilleri, örfleri, gelenekleri, kültürleri, dinleri ve sanat anlayışları onların milli kültürlerini oluşturur. Bu kültür o toplumun kendi has özelliklerini taşıyan, o toplumu diğerlerinden ayıran en önemli özelliktir. Milli kültür toplumların maddi ve manevi değerlerini yansıtır. Dilimiz, tarihimiz, geleneklerimiz, türkülerimiz, oyunlarımız, geleneksel sanatlarımız milli kültürümüzü oluşturan unsurlardır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir