Milli kültürün oluşmasında Türkçenin önemi nedir?

7.sınıf Türkçe dersi için verilen 5. Tema Milli Kültür Ölçme ve Değerlendirme sorularından birisi. Soru şu şekilde:

  • ”Millî kültürün oluşmasında Türkçenin önemi nedir?” sorusuna cevap niteliği taşıyan bir metin yazınız. Milli kültür ve dil ilişkisi:

Milletlerin asırlar boyunca uzun birikimler sonucu oluşturdukları milli kültürleri etkileşim sonucu oluşmuştur. Kültür bir etkileşim işi olduğundan dil faktörü bu etkileşimi sağlayan unsur olarak milli kültürlerin oluşmasında önemli bir rol oynar. Milli kültürün güzelliklerinin farklı bireyler tarafından paylaşılmasında dil aracı kullanılır. Böylece toplumların yüksek seviyeli ve zengin bir milli kültür birikimi oluşur.  Konuşmaların hareketlere, hareketlerin karaktere, karakterlerin yaşam tarzına dönüşmesi dilin milli kültür üzerindeki etkisini göstermektedir. Dil aracılığı ile var olan kültürel birikimler kayda geçirilmekte ve böylece gelecek kuşaklara aktarılabilmektedir.

Dil, en etkili kültürel aktarıcı olarak milli kültürün oluşmasını sağlamaktadır.  İnsanların yaşadıkları toplumun kendine has özelliklerini ve atalarının karakteristik yaşam tarzlarını, geleneklerini yazılı ve sözlü dil ile öğrenmişler ve günümüze kadar taşımışlardır. Maddi ve manevi değerler bütünü olan milli kültür yine dil aracılığı ile gelecek nesillere aktarılacaktır. Kökleri mazide olan güçlü bir gelecek için tek yol dil köprüsünü sağlam tutmak ve işler kılmaktır.

Türkçenin zenginliği, dilin imkânları ve güzelliği ile oluşturulan edebi eserler milli kültürün toplumun bireyleri ve farklı millet arasında kabul görmesini ve yaygınlaşmasını sağlar. Türkçenin sahip olduğu ses yapısı ve müzikalitesi duyguların etkili bir şekilde ifade edilmesine olanak sağlamaktadır. Yaşanan olaylar ve yaşanan duygular sonucu ortaya çıkan şiirler ve edebi eserler milli kültürü besleyen en önemli hazinelerden biridir. Edebi eserlerdeki kültür motifleri ona zenginlik kazandırdığı gibi kültürel değerlerin geniş kitlere Türkçe ile taşınmasını sağlar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir