Millî Mücadele’nin kadın kahramanlarıyla ilgili araştırma yapınız.

5.sınıf Türkçe dersi için verilen Mustafa Kemal’in Kağnısı Hazırlık Çalışmaları sorularından birisi. Soru şu şekilde:

  • Millî Mücadele’nin kadın kahramanlarıyla ilgili araştırma yapınız.

Millî Mücadele yıllarında vatan savunmasında Türk kadını da yerini almıştır. Bu dönemdeki kadın kahramanları incelerken mitingler, basın, dernekler ve cephe faaliyetleri olarak kahraman Türk kadının faaliyetleri dört ana başlık altında toplanabilir.

Milli mücadelenin hazırlık aşamasında düşman işgalini protesto etmek için düzenlenen mitinglerde kadınlarda önemli bir rol üstlenmiştir. Ülke genelinde düzenlenen mitinglerde Halide Edip, Meliha ve Naciye hanımlar ön plana çıkmaktadır. Bu dönemde yapılan mitingdeki konuşmacılar arasında Asrî Kadınlar Cemiyeti üyesi Naciye Hanım ve Üsküdar Sanayi Mektebi Fransızca öğretmeni Zeliha Hanım da vardır.

Hâkimiyet-i Milliye ve İrade-i Milliye gazetelerinde yazdıkları yazılar ile Halide Edip ve Müfide Ferit bu dönemde basınında hanım yazarlarımızın en çok dikkat çeken isimleridir.

Yine bu dönemde memleketin bütünlüğü ve istiklâli için çalışmak üzere birçok cemiyet kurulmuş ve kadınlar bu cemiyetlerde etkin roller üstlenmişlerdir. Anadolu Kadınları Müdafaa-i Vatan Cemiyeti’nin birçok şubesi açılmış ve Amasya (başkan Asiye Remzi), Kayseri (başkan Seyyide), Niğde (başkan Feride), Erzincan (başkan Ayşe), Bolu, Burdur (başkan Fıtnat), Pınarhisar (başkan Refia), Kangal (başkan Ulviye) gibi kadın kahramanalar buralarda önemli görevler yapmışlardır.Kadınlar her alanda olduğu gibi cephede de üzerine düşeni yerine getirmiş, Türk kadınları da fiilî olarak cepheye katılmakta gecikmemiştir.

Asker Saime: İstiklâl Harbi başladığında Darülfünun öğrencisi olan Münever Saime, Kadıköy mitinginde yaptığı konuşmadan sonra tutuklama emri çıkınca, Anadolu’ya geçerek Millî Mücadele’ye katılmıştır. Batı cephesinde görev almış ve özellikle cephe gerisinde, istihbarat işlerinde önemli başarılar göstermiştir. Bir görevi yerine getirirken İzmit’te yaralamış fakat bunu hiç belli etmeden görevini başarı ile tamamlamıştır. Kendisi Asker Saime diye anılmıştır.

Kılavuz Hatice: Pozantı’da mücadele etmiş olan Kılavuz Hatice, Kumcu Veli ile birlikte 8 Mayıs 1920’de gece Fransız kuvvetlerine kılavuzluk ederek, onları Türklerin ateş hattına sokmuştur. Fransızlar, en kritik nokta olan Karboğazı’na sıkıştıklarını ancak gün ışıyınca anlayabilmişler ve bu şekilde Fransız askerleri esirinin esir alınmasını sağlamıştır. 33 Bu olay sonrası Kılavuz Hatice olarak anılmıştır.

Tayyar Rahmiye: 9. Tümende, Güney cephesinde gönüllü olarak bir müfrezenin komutanlığını yapmış olan Tayyar Rahmiye, Osmaniye’de Fransız karargâhına saldırı için görevlendirilen müfreze ile birlikte 1 Temmuz 1920’de harekete geçer. Fakat, bu arada askerlerde bir duraklama meydana gelir. Bunun üzerine, “Ben kadın olduğum halde ayakta duruyorum da, siz erkek olduğunuz halde yerlerde sürünmekten utanmıyor musunuz?” diyerek askerleri cesaretlendirir. Tayyar Rahmiye karargâhın alındığını göremeden şehit düşmüştür. Bu başarılı harekât ile 80 tüfek, 2 makinalı tüfeğin ele geçirilmesini sağlamıştır.

Fatma Seher Hanım (Kara Fatma): Erzurumlu Yusuf Ağa’nın kızı olan Fatma Seher Hanım, aynı zamanda merhum bir binbaşının da eşidir. Millî Mücadele’de oğlu ile birlikte çarpışmış, İzmit’te görev yapmıştır. Kendinin söylediğine göre, I. Dünya Savaşı’nda Edirne’de Yanıkkışla’da çarpışmıştır. Mütareke’den sonra Erzurum’a dönmüştür. Millî Mücadele’de Adana, Dinar, Afyon Karahisar, Nazilli, Sarayköy ve Tire’de asker olarak çalışmıştır. Cumhuriyetin ilanı sonrasında madalya ile ödüllendirilmiştir.

Binbaşı Ayşe: 15 Mayıs 1919’da İzmir işgal edilince, ilk karşı koyma hareketine o da silahla katılmıştır. Yunanlılar İzmir’e hâkim olunca Aydın’a geçmiş, çete kurmuş, sonra da çetesiyle birlikte Köpekçi Nuri çetesine katılmıştır. Aydın muharebesinden sonra Koçarlı’ya çekilmişler ve bundan sonra devamlı Millî Mücadele’de görev almışlardır.

“Millî Mücadele’nin kadın kahramanlarıyla ilgili araştırma yapınız.” için 14 yanıt

      1. Cok güzel olmuş hem ödevime çok ilazım oldu bunu türkçe öğretmeni istedi bende yazdım sağolun

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.