Momo metni, kısa çizgi hangi amaçla kullanılmış olabilir.

6.sınıf Türkçe dersi için verilen Momo etkinlik sorularından birisi. Soru şu şekilde:

  • Aşağıdaki cümlelerde kısa çizginin hangi amaçla kullanılmış olabileceğini altlarındaki noktalı yerlere yazınız.

“Sınavda ek ve kökünü ayırdığım “bil-gi-li, aç-ık, gel-miş” kelimeleriyle ilgili soruyu doğru yapmışım.”

– Kelimenin kök ve eklerini ayrı ayrı göstermek için kullanılmıştır.

“Emre, “gör-, gez-, koştur-, okut-” fiillerini kullanarak bir paragraf yazdı.”

– Fiilerin kök hallerini göstermek için kullanılmıştır.

“-dır, -ış, -lık, -ca” ekleriyle kelime türeten Meltem bu konuyu anlamış olmanın sevincini yaşadı.

– Kelimelerin ek olarak kullanılacağını belirtmek için kullanılmıştır.

  • Aşağıdaki sütunlarda kelimeler ve ekler gruplandırılarak verilmiştir. Örnekten hareketle kelime ve eklerin karşısındaki noktalı yerlerde kısa çizgiyi uygun biçimde kullanınız.

1.Grup: yaz –ı / gör – gü – lü / sat – ı – cı  / kitap – lar

2.Grup: ver- / seç- / görün-  / kırıl-

3.Grup: -cı / -lık  /  -m  /   -lar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.