Muhammed, Hz. EbuBekir, Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali̓nin kişisel özellikleri ve dönemlerinin önemli olayları

6.sınıf Sosyal Bilgiler dersi için verilen Çağları Aşıp Gelenler sorularından birisi. Soru şu şekilde:

  • Muhammed, Hz. EbuBekir, Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali̓nin kişisel özellikleri ve dönemlerinin önemli olayları

Hz. Muhammed’in Kişisel Özellikleri: güvenilir olması, hiç yalan söylememiş olması, adaletli olması, hoşgörülü olası

Hz. Muhammed Dönemi’nin Önemli Olayları: bir grup Müslüman’ın Habeşistan’a hicret etmesi, efendimizin Medine’ye hicreti, Bedir,Uhut ve Hendek savaşları

Hz. Ebu Bekir’in Kişisel Özellikleri: dürüst, sadık, güzel huylu

Hz. Ebu Bekir  Dönemi’nin Önemli Olayları: Hz. Muhammed’in vefatından sonra devlet otoritesini yeniden sağlamıştır. Kur-an’ı kerim’in korunması ve toplanması için çaba harcamıştır. İslamiyet onun döneminde Arap yarımadası dışına yayılmaya başlamıştır.Hz. Ömer’in Kişisel Özellikleri: adaletli davranması, iyi bir eğitim almış olması

Hz. Ömer Dönemi’nin Önemli Olayları: ülke yönetim birimlerine ayrılarak valiler ve kadılar atanmıştır. Siyasi, askeri, ve ekonomik anlamda devleti yapılandırmıştır. Mısır, Irak, İran ve Suriye fethedilmiştir.

Hz. Osman’ın Kişisel Özellikleri: yüksek ahlaklı, vahiy katipliği yapmış ve güzel hitabetli

Hz. Osman Dönemi’nin Önemli Olayları:kur-an’ı çoğaltmıştır. Ülkeyi zenginleştirmiş ve refaha kavuşturmuştur. İlk donanma kurulmuş, Kıbrıs adası fethedilmiş, Afrika ve Kafkasya’da da fetihler yapılmıştır.

Hz. Ali’nin Kişisel Özellikleri:ilmi bilgisi, cesareti  ve güzel konuşması

Hz. Ali Dönemi’nin Önemli Olayları. İç karışıklıklarla ilgilenmesi gerekmiştir. Cemel vakası, Sıffın savaşı,

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.