Mürekkebin icadının ve kullanımının günümüzdeki bilimsel ve teknolojik gelişmelere katkıları

  • Mürekkebin icadının ve kullanımının günümüzdeki bilimsel ve teknolojik gelişmelere katkıları neler olabilir? Örnek vererek açıklayınız.

Bilginin aktarılmasın da kâğıttan sonra belki de en önemli buluş olan mürekkep ile yazı ve resimlerin kalıcı olması sağlanmıştır. Yazılan evrak ve kitapların çoğaltılması kolaylaşmış ve hızlanmış. Bilimsel gelişmelerin anlatıldığı kitaplar farklı dillere çevrilerek mürekkep sayesinde kolayca yazılabilmiştir. Bilimsel çalışmalar sırasında mürekkebin kullanılması ile not alma olanağı doğmuş, çalışmaların tüm aşamaları yazıya dökülebilmiştir. Matbaanın icadı ile kitapların basımında mürekkep kullanılmış, bilginin daha hızlı yayılmasına katkı sağlamıştır.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.