Musikimizdeki dinî motifler nelerdir?

  • Musikimizdeki dinî motifler nelerdir? Örnekler veriniz.

Duygu ve düşüncelerin kulağa hoş gelen seslerle ifade edilmesine musiki denilmektedir. Türk müziğinde İslamiyet sonrası “tasavvuf musikisi” adında yeni bir müzik türü oluşmuştur. İlahi, mevlit, miraçlama, gazel, naat, tevhit, düvaz imam, nefes ve mersiye dini musiki türleri içinde önemli bir yere sahiptir. Belirli bir makam ve üslup ile okunun bu türlerde, Allah’a (c.c.), peygamber efendimize ve ehl-i beyt duyulan saygı ve sevgi işlenir.

Bu türlerdeki eserlerde; Allah’ın (c.c.) birliği, bağışlayıcılığı, yüceliği, Allah’a (c.c.) ve peygamber efendimize duyulan sevgisi, cennetin güzellikleri ve nimetleri, cehennem azabı, işlenen günahlara tövbe edilmesi gibi dini motifler yer alır.

Dini motiflerin geçtiği musiki eserlerine örnek vermek gerekirse:

Şol Cennetin Irmakları Yunus Emre (İlahi)

Şol cennetin ırmakları

Akar Allah deyü deyü

Çıkmış İslam bülbülleri

Öter Allah deyü deyü

 

Salınır tuba dalları

Kur’an okur hem dilleri

Cennet bağının gülleri

Kokar Allah deyü deyü

Tevhid Bahri Süleyman Çelebi (mevlit)
Seyyidi kainât, Hazret-i Fahr-i Âlem
Muhammed Mustafâ râ Salevât
Allah âdın zikredelim evvelâ
Vâcib oldur cümle işde her kulâ
Allah âdın her kim ol evvel anâ
Her işi âsân ider Allah anâ
Allah âdı olsa her işin önü
Hergiz ebter olmaya ânın sonu
Her nefesde Allah âdın di müdâm
Allah âdıyle olur her iş tamâm
Bir kez Allah dese aşk ile lisân
Dökülür cümle günah misl-i hazân
İsm-i pâkin pâk olur zikr eyleyen
Her murâda erişür Allah diyen
Aşk ile gel imdi Allah diyelim

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.