Müslüman Olmak İçin Kelime-i Şehadet Neden Getirilir?

Bu sorunun cevabını bulmak için öncelikle kelime-i şehadet nedir, ne anlamdadır bunları irdelemek gerekmektedir. Kelime-i Şehadet “eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü anne muhammeden abduhu ve rasuluhu” demektir. Anlamı itibariyle “şahitlik ederim ki Allah’tan başka ilah yoktur ve yine şahitlik ederim ki Muhammed (sav) O’nun kulu ve elçisidir” demektir. Bu cümleden açık ve net görülüyor ki İslamiyetin temel özelliği olan “tevhid inancı”nı ifade etmektedir. İşte bu bir göstergedir ki kelime-i şehadet dinimizin temel inancını içinde barındırdığı için Müslüman olmakta gereklidir.

 

Kelime-i Şehadet ilk kısmı itibariyle Allahın birlik ve tekliğine vurgu yaparken ikinci kısmında Hz Muhammed’in O’nun kulu ve peygamberi olduğu vurgulamaktadır. Kelime-i Şehadet sayesinde bu inanç dille tekrarlanarak inanç tasdik edilmiş olur.

 

Kelime-i Şehadet İslam’ın 5 şartının başında gelir. Diğerleri namaz kılmak, oruç tutmak, hacca gitmek ve zekat vermekken bunların en başında kelime-i şehadet getirmek zikredilir. Yani bu ifade İslamın olmazsa olmaz yegane 5 şartından biridir. Burada da görülüyor ki yine müslüman olmak için bu ifadeyi zikretmek açık bir şarttır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.