Mustafa Kemal Atatürk Samsun’a niçin çıkmıştır?

3.sınıf Türkçe MEB YAYINLARI dersi için verilen 8. Tema SAĞLIK VE SPOR 19 Mayıs hazırlık çalışmaları sorularından birisi.  Soru şu şekilde:

  • Mustafa Kemal Atatürk Samsun’a niçin çıkmıştır?

Birinci Dünya Savaşı sonrası yenilmiş sayılan Osmanlı Devleti’nin toprakları Mondros Ateşkes Anlaşması şartlarına göre yabancı devletler tarafından işgal edilmişti. Anadolu’da bu işgallere karşı tepki olarak Müdafaai Hukuk Dernekleri ve Millî Kongre gibi kuruluşlar kurulmaya başlamıştı. Mustafa Kemal Atatürk, Anadolu’ya geçip halkı işgaller karşısında bilinçlendirmek, milli birliği sağlamak ve halkı işgal güçlerine karşı örgütlemek için Samsun’a çıkmıştır. Düzenlediği mitingler ve kongreler ile milli birliği sağlayarak istiklal mücadelesinin önderi ve lideri seçilmiştir. Halkla birlikte milli mücadeleye devam etmiş ve Kurtuluş Savaşı’nın başkomutanı olarak yurdumuzu düşman işgalinden kurtarmıştır.

Mustafa Kemal Paşa, İstanbul Hükümeti tarafından 9. Ordu Birlikleri Müfettişi olarak atanmış ve Samsun’a gönderilmişti. Mondros Ateşkes Anlaşması’na göre; anlaşmaya uyulmazsa İtilaf Devletlerinin istedikleri yeri işgal etme hakkı vardı. Hükümet, Müttefikleri tatmin etmek için anlaşma şartlarına uyulmasını istiyordu. Bu nedenle Mustafa Kemal Paşa 9. Ordu Birlikleri Müfettişi olarak görevlendirilmiş ve atanma kararnamesinde şu üç görev verilmiştir:

a) Karadeniz bölgesinde Rumlarla Müslümanlar arasında olduğu söylenen çatışmayı durdurmak,

b) Doğu Anadolu’da kurulduğu söylenen Şûra yönetimlerini dağıtmak,

c) Ordunun elindeki fazla silahları toplayarak İngilizlere teslim etmek.

Mustafa Kemal Paşa, her ne kadar sadece görev amacıyla gidiyor gibi görünse de onun asıl amacı Anadolu’ya geçip halkı işgaller karşısında bilinçlendirmek, milli birliği sağlamak ve halkı işgal güçlerine karşı örgütlemektir. Bu niyetini Samsun’a geçene kadar hiçbir şekilde belli etmemiştir. Mustafa Kemal Atatürk daha sonra 9. Ordu Müfettişliğinden istifa edip milli mücadelenin lideri olarak seçilmiş ve Kurtuluş Savaşı’nı başlatmıştır.

“Mustafa Kemal Atatürk Samsun’a niçin çıkmıştır?” için bir yanıt

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.