Mustafa Kemal’in çağdaş uygarlığa önem vermesinin nedenleri neler olabilir?

8.sınıf İnkılap Tarihi dersi için verilen Atatürkçülük sorularından birisi. Soru şu şekilde:

  • Mustafa Kemal’in çağdaş uygarlığa önem vermesinin nedenleri neler olabilir?

Sanayi devrimi ve Fransız ihtilali sonrası ekonomik ve demokratik açılardan Avrupa’nın çok gerisinde kalan Osmanlı devletinden miras kalan mevcut düzenin geliştirilerek sosyal ve ekonomik hayata ilişkin olarak yapılacak çalışmalarla toplumun refah ve mutluluğunu arttırmak için Atatürk çağdaş uygarlığa çok önem vermiştir. Çağdaş uygarlığın gerekleri olan aklın ve bilimin rehberliğinde oluşturduğu ilkeler ve inkılaplarla millî kültürümüzü çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne çıkarmayı hedeflemiştir. Atatürk’ün Çağdaş uygarlığa verdiği önem, Türk milletinin layık olduğu gibi gelecekte güçlü ve bağımsız bir millet olarak refah ve huzur içinde yaşaması gerektiği düşüncesinin bir göstergesidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.