‘‘Mustafa Kemal’in Kağnısı’’ şiirinde geçen aşağıdaki kelimelerin eş anlamlılarını karşılarına yazınız.

5.sınıf Türkçe dersi için verilen Mustafa Kemal’in Kağnısı etkinlik sorularından birisi. Soru şu şekilde:

  • ‘‘Mustafa Kemal’in Kağnısı’’ şiirinde geçen aşağıdaki kelimelerin eş anlamlılarını karşılarına yazınız.

kara → siyah     çabuk → hızlı     yaşlı → ihtiyar

yürek → kalp    uzak → ırak     ün → şan

ulu → yüce    evvel → önce     yas → matem

asker → er    güçlü → kuvvetli     yel → rüzgar

  • Siz de eş anlamlı kelimelere örnekler veriniz. Eş anlamlı kelimelere örnekler:

Cevap → yanıt   doktor → hekim    elbise → giysi   lider → önder

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.