“Narın içinde nar”, “Memleketim var.” dizelerinin şiire kazandırdığı anlam nedir?

7.sınıf Türkçe dersi için verilen 1.Ünite Milli Kültür Türküler Dolusu etkinlik sorularından birisi.  Soru şu şekilde:

  • Aşağıdaki dizelerde altı çizilmiş kelime ve kelime gruplarının şiire kazandırdığı anlamı bulunuz ve aşağıya yazınız.

Kirazın derisinin altında kiraz

Narın içinde nar

Benim yüreğimde boylu boyunca

Memleketim var.

1.Dize: Şair bu dizeler nasıl ağaç dalında yetişen narın için de nar varsa, bu topraklarda yetişen bir insanın içinde de memleket sevgisi olması gerektiğini anlatmaktadır.

 

Şiirin gerçeğini köy türkülerimizde bulmuşum

Türkülerle yunmuş yıkanmış dilim

Onlarla ağlamış onlarla gülmüşüm

2.Dize: Şair bu dizede köy türkülerinin güzelliğini anlatmış, onlarda kullanılan dilin sanatsal amaçlardan çok, yürekten gelen gerçek hislerle ortaya çıktığını anlatmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.