Ne demeli? Şair sizce bu şiiri hangi duyguyla yazmıştır?

4.sınıf Türkçe dersi için verilen 8.Tema Sağlık ve Çevre Tema Sonu Değerlendirme sorularından birisi. Soru şu şekilde:

1.Şair sizce bu şiiri hangi duyguyla yazmıştır?

C. acıma

2.Aşağıdaki sözcükler alfabetik sıraya dizildiğinde dördüncü sırada hangi sözcük olur?

C. korna

3.Aşağıdaki cümleyi, neden-sonuç ilişkisi kuracak şekilde tamamlayınız.

Asırlık ağaçlar dağlara benzer, çünkü onlar kadar görkemlidirler.(heybetlidirler)

4.“Bahar …., kırlar … . Evimizin önündeki … leylekler … yapmıştı.

Bu cümlelerdeki noktalı yerleri aşağıdakilerden hangisiyle tamamlarsak anlamlı cümleler oluşur?

B. gelmiş / yeşermişti / ağaca / yuva

5.Yandaki şiiri, anlatıma uygun noktalama işaretleriyle tamamlayacak olursak hangi işaret hiç kullanılmaz?

A. “?”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir