noktalama işaretleri ile bu işaretleri karşılayan uygun açıklamaları eşleştiriniz.

6.sınıf Türkçe dersi için verilen 5. TEMA: Milli Kültür Tema Sonu Ölçme Değerlendirme sorularından birisi. Soru şu şekilde:

  • Aşağıdaki noktalama işaretleri ile bu işaretleri karşılayan uygun açıklamaları eşleştiriniz.

Tırnak işareti(“ ”) = Özel olarak belirtilmek istenen sözler için kullanılırım.

İki Nokta (:) = Konuşan kişinin adının sonunda bulunurum.

Virgül(,) = Sıralı cümleleri birbirine bağlarım. / Cümledeki eş değer öğeleri sıralarım.

Soru işareti (?) = Soru anlamı taşıyan cümlelerin sonunda bulunurum.

Nokta(.) = Biten cümlelerin sonunda bulunurum.

  • Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız.

(Y) 1.Kukla geleneksel seyirlik oyunlarımızdan biri değildir.

(D) 2.Bakır işlemeciliği, kilim, halı dokumacılığı geleneksel zanaatlarımızdandır.

(Y) 3.Özel adlara getirilen durum ve iyelik ekleri kesme işareti ile ayrılmaz.

(D) 4.Zamirler, isimlerin yerine kullanılan kelimelerdir.

(D) 5.“Tüm gönüller Yunus sevgisiyle dolunca.” dizesinde hem isim hem de sıfat tamlaması vardır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir