Noktanın kullanım alanlarını anlatan cümleler yazınız.

5.sınıf Türkçe dersi için verilen Anlamak Dinleme Metni etkinlik sorularından birisi. Soru şu şekilde:

  • Aşağıda Tekir, noktanın kullanım alanlarıyla ilgili ipuçları vermiştir. Siz de numaralı yerlere noktanın kullanım alanlarını gösteren cümleler yazınız.

Noktalama işareti olarak “nokta” nın kullanım alanları:

-Cümlenin sonuna

– Bazı kısaltmaların sonuna

– Sayılardan sonra sıra bildirmek için

– Arka arkaya sıralandıkları için virgülle veya çizgiyle ayrılan rakamlardan yalnızca sonuncu rakamdan sonra

– Bir yazının maddelerini gösteren rakam veya harflerden sonra

– Tarihlerin yazılışında gün, ay ve yılı gösteren sayıları birbirinden ayırmak için

– Saat ve dakika gösteren sayıları birbirinden ayırmak için

– Dört ve dörtten çok rakamlı sayılar sondan sayılmak üzere üçlü gruplara ayırmak için kullanılır.

Noktanın kullanım alanlarını anlatan cümleler:

Tamamlanmış cümlelerin sonunda hep ben olurum.

Bazı kısaltmalardan sonra ben gelirim.

Sayılarla sıra belirmek için beni kullanırsınız.

Bir yazının maddelerini rakam veya harflerle göstermek için beni kullanabilirsiniz.

Saatinin kaç olduğunu söylerken saat ile dakikayı ben ayırırım.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.