Ödev niçin önemlidir? Neden ödev verilir?

Öğrencilerin okulda gün içinde öğrendiklerini pekiştirmelerine yarayan, öğrenilen bilgilerin kalıcı hale gelmesini sağlayan ev ödevlerinin niçin verildiği öğrenciler ve veliler tarafından hep sorgulana gelmiştir. Ev ödevinin faydaları nelerdir sorusuna cevap olarak aşağıdaki maddeler örnek gösterilebilir.

– Öğrencilerin derslerindeki etkinliğinin ve başarısının artmasını sağlar, ödev verilen konuya hazırlanıp gelen öğrenciler derslerinde çok daha başarılı olurlar.

– Okuldaki eğitim ve öğrenim faaliyetlerinde elde edilen başarının ölçülmesi ve öğrenim amaçlarına ulaşılıp ulaşılamadığının kontrolü ancak verilen ev ödevleri ile mümkün olmaktadır.

– Ailelerin çocuklarının okulda neler öğrendakleri konusunda bilgilenmesinde ödevler önemli yer tutmaktadır.

– Verilen ev ödevleri ile öğrenciler arasındaki ve öğrenciler ile anne ve babaları arasındaki iletişimin gelişmesi ve kuvvetlenmesi sağlanmaktadır.

Verilen ödevler ile öğrencilerin başarısı değerlendirilebilmekte, ödevler ile onların okul dışındaki zamanlarda da disiplin ve kontrol edilmesi sağlanmaktadır.

Ev ödevlerinin öğrencilere faydaları şu şeklide sıralanabilir; öğrencinin okuldaki başarısını geliştirir, onların bağımsızlık duygusu geliştirir, onlarda sorumluluk alma bilinci oluşmasına katkı sağlar. Ödevler ile öğrenme fırsatları arttırılarak  öğrencilere düşünme alışkanlığı kazandırılır. Yapılan ödevlerin öğretmenler tarafından kontrol edilmesi ile öğrencilerin yardıma ihtiyacı olan alanlarının belirlenmesi sağlanır.

 

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.