5.sınıf  Özgün  Yayınları Matematik (sayfa16)

5.sınıf  Özgün  Yayınları Matematik Dersi 1.Ünite  Doğal Sayılar Ünitesi ödev sorularından birisi

Öğrendiklerinizi Uygulayınız. (sayfa16)

5.Aşağıda, bölüklerindeki sayıları verilen doğal sayıları ve bu sayıların okunuşlarını

yazınız.

Birler bölüğü: 349

Milyonlar bölüğü: 7

Binler bölüğü: 084

Sayı: …7084349.

Okunuşu: yedi milyon seksen dört bin üç yüz kırk dokuz

Birler bölüğü: 678

Milyonlar bölüğü: 136

Sayı: .136678

Okunuşu: yüz otuz altı bin altı yüz yetmiş sekiz

  1. Binler bölüğü: 009

Birler bölüğü: 810

Milyonlar bölüğü: 6

Sayı: 6009810

Okunuşu: altı milyon dokuz bin sekiz yüz on

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.