Öğrendiklerinizi Uygulayınız. (sayfa16)

5.sınıf  Özgün  Yayınları Matematik Dersi 1.Ünite  Doğal Sayılar Ünitesi ödev sorularından birisi

Öğrendiklerinizi Uygulayınız. (sayfa16)

  1. Aşağıdaki doğal sayıların okunuşlarını yazınız.

4 375 986 : dört milyon üç yüz yetmiş beş bin dokuz yüz seksen altı

5 032 009 :beş milyon otuz iki bin dokuz

18 000 018 : on sekiz milyon on sekiz

204 300 687: iki yüz dört milyon üç yüz bin altı yüz seksen yedi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.