Öğretmenin eş anlamlısı nedir?

4.sınıf Türkçe dersi için verilen 2. Tema Atatürk, Tema Değerlendirme Çalışmaları sorularından birisi. Soru şu şekilde;

7.Şiirde geçen aşağıdaki kelimelerin eş anlamlılarını altlarındaki noktalı yerlere yazınız.

mektep eş anlamlısı: okul

vatan eş anlamlısı: yurt

öğretmen eş anlamlısı: muallim

millet eş anlamlısı: ulus

8.Şiirde geçen “el” kelimesini farklı anlamlara gelecek şekilde cümlelerde kullanınız.

Dün akşam elim kapıya sıkıştı. (uzuv anlamında)

Kuşlar sıcak ellere göç etti. (Ülke, yurt, il anlamında)

Bizim ilişkimize el ne karışır.( Yakınların dışında kalan kimse, yabancı anlamında )

9.Şiirden isimleri bulup aşağıdaki noktalı yerlere yazınız.

alay, mahalle, mektep, rüştiye, Mustafa, meyve, bal, öğretmen, el, dil, harp, okul, İstanbul, millet, vatan, akademi, gün, yüz, delikanlı, sabah, kurtuluş

10.Aşağıdaki terimlerden bir grup oluşturulsa hangisi dışarıda kalır?

D)sahne

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.