Oğuz Destanı, Noktalama İşaretleri etkinliği

7.sınıf Türkçe dersi için verilen Oğuz Destanı Noktalama İşaretleri sorularından birisi. Soru şu şekilde:

Bugün müzik dersinde öğretmenimiz geleneksel Türk çalgılarından olan bağlamayı gösterdikten sonra tanıtmaya başladı. Bağlama(: ) Üç çift telli olan ve mızrapla çalınan bir sazdır. Bağlamanın atası(, ) Orta Asya kökenli bir çalgı olan kopuzdur. Kopuz zamanla biçim değiştirmiş(, ) bağlama dediğimiz çalgı ortaya çıkmıştır. Anadolu’da daha da geliştirilen bağlama tekne ve sap olarak adlandırılan iki ana parçadan oluşmuştur. Bağlama ailesi şunlardan oluşur(: ) cura(, ) tanbur(, ) divan sazı(, ) meydan sazı(, ) çöğür(, ) iki telli(, ) bozuk(, ) bulgari(, ) tanbura(, ) tamdıra…

Bütün bir ders bağlama ailesini heyecanla anlatan öğretmenimiz, dersin sonunda dedi ki(: )

( “ )Bağlama(, ) Türk milletinin geçmişliyle geleceği arasında bağ kuran bir kültür köprüsüdür( . ) ( “ )

Öğretmenimize geleneksel Türk çalgıları hakkında bilgilere hangi kaynaklardan ulaşabileceğimizi sorduk. O da bize şu kaynağı ve internet sitesini önerdi:

http//(: ) www.trt.net.tr.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.