Okul gazetesi için çevre sorunları ile ilgili bir yazı hazırlayınız.

7.sınıf Sosyal Bilgiler MEB dersi için verilen  Araştırma Yapıyorum sorularından birisi. Soru şu şekilde:

  • Okul gazetesinde çevre sorunları ile ilgili bir yazı dizisi hazırlanıyor. Sizden, ülkemizdeki ve dünyadaki çevre sorunlarından biri hakkında araştırma yapmanız isteniyor. Araştırma yaparken izlediğiniz yolu ve araştırma sonuçlarınızı aşağıdaki tabloda uygun yerlere yazınız.

Araştırdığım çevre sorunu: Hava Kirliliği

Çevre sorununun nedenleri: Özellikler kış aylarında ısınma amacıyla odun, kömür, fuel-oil ve doğal gaz yakılması sonucu havaya salınan karbonmonoksit (CO), kükürtdioksit (SO2)gibi gazların neden olduğu ısınmadan kaynaklanan hava kirliliği. Fabrika bacalarına filtre takılmaması sonucu havaya salınan kimyasal gazlar, tozlar ve dumanlar sonucu oluşan sanayiden kaynaklanan hava kirliliği. Günlük hayatımızda kullandığımız ulaşım araçlarından hava salınan egzoz gazı sonucu meydana gelen motorlu taşıtlardan kaynaklanan hava kirliliği.

Çevre sorunun ülkemize dünyamıza etkileri: Hava kirliliği insanlarda çeşitli akciğer hastalıklarına sebep olmaktadır. Solunum sonucu vücuda giren kurşun, kandaki alyuvar gelişiminiz engellemekte, kanda ve idrarda birikerek insan sağlığı için tehdit oluşturmaktadır. Karbon monoksit ise kanda taşınan oksijen miktarını azaltmaktadır. Kükürt dioksit (SO2) üst solunum yolları hastalıklarına sebep olmaktadır. Hava kirliliği sonucu çeşitli cilt hastalıkları, saç dökülmesi, akciğer hastalıkları ve kanser gibi birçok hastalık görülmektedir. Hava kirliliği sonucu atmosferdeki başta karbondioksit olmak üzere zararlı gazların miktarının artması sonucu oluşan sera etkisi ile küresel ısınma yaşanmaktadır. Bunun sonucu olarak yaşanan iklim değişikliği sonucu karasal bölgelerde artan kuraklık ve bazı bölgelerde oluşan aşırı yağışlar dünyamızı olumsuz etkilemektedir. İklim değişimine uyum sağlamayan birçok bitki hayvan türü yok olma tehlikesi ile karşı karşıyadır.

Çevre sorunun çözümüyle ilgili ulusal ve uluslararası kuruluşlar: Birleşmiş Milletler Çevre Sorunları Programı (UNEP), T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, TEMA Vakfı,

Çevre sorunun çözümüne yönelik önerilerim ve yapılabilecek faaliyetler: Isınma içi merkezi ısıtma sistemlerinin kullanılması, binalarda ısı yalıtımı yapılması, ısınmada doğal gaz kullanımın arttırılması, fabrikaların şehirlerin dışına yapılması, fabrika bacalarına filtre takılmasının sağlanması, ulaşımda toplu taşıma araçlarının kullanılması, doğalgaz ile çalışan araçların yaygınlaştırılması, elektrikli araç kullanımın teşvik edilmesi, araç bakımlarının zamanında yapılması.

Çevre sorunun çözümünde benim yapılabileceklerim: Ulaşımda gerekmedikçe kişisel araçlarımızla trafiğe çıkmamak, toplu taşıma araçlarını kullanmak, evlerimizde ısınma için doğal gaz kullanmak.

Araştırma sonuçlarımın kısa özeti: insan faaliyetleri sonucu ısınmadan kaynaklanan, sanayiden kaynaklanan, motorlu taşıtlardan kaynaklanan zararlı gazların havaya salınması sonucu hava kirliliği oluşmaktadır. Bunun için ısınmada doğal gaz kullanımı yaygınlaştırılmalı, fabrika bacalarına filtre takılmalı ve ulaşımda toplu taşıma araçları tercih edilmelidir.

Araştırmada yararlandığım kaynaklar: Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Durum Raporu, internet, https://tr.wikipedia.org/wiki/Hava_kirliliği

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.