Okulunuzda demokrasi kültürü ve bilincinin oluşturulması için neler yapılmaktadır?

6.sınıf Sosyal Bilgiler dersi için verilen Okul Meclisleri sorularından birisi. Soru şu şekilde:

  • Okulunuzda demokrasi kültürü ve bilincinin oluşturulması için neler yapılmaktadır?

Okullarda demokrasi kültürünün oluşması için sınıf başkanlığı seçimleri için birden fazla adayın yarıştığı, adaylar için her öğrencinin oy kullandığı seçimler düzenleniyor.

Kulüp çalışmalarında yapılacaklar için herkes özgürce fikirlerini ifade ediyor ve bu fikirler arasından en çok beğenilen için proje yapılıyor.

  • Projenin amaçları içerisinde demokrasinin temel ilkelerinden hangileri görülmektedir?

“Seçme ve seçilme” ile milli egemenlik, seçimler ve temsil, çoğulculuk ve katılım

“Hoşgörülü, farklılıklara rağmen bir arada yaşayabilme” ve “fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür” ifadeleri ile hürriyet ve eşitlik gibi demokrasinin temel ilkeleri projenin amaçlarını yansıtmaktadır.

  • Bu proje sayesinde bir öğrenci, hangi demokratik kazanımları elde edebilir?

Seçim sandığı ile tanışır. Fikirlerini özgürce ifade edebilir. Toplumun her bireyinin eşit olduğunu öğrenir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir