“Ortak miras” ne anlama gelmektedir? Ortak miras nedir?

7.sınıf Sosyal Bilgiler dersi için verilen Ortak Mirasın Nöbetçileri sorularından birisi. Soru şu şekilde:

  • “Ortak miras” ne anlama gelmektedir? Ortak miras nedir? Örnek veriniz.

Bir neslin gelecek nesillere bıraktığı maddi ve manevi varlıkların tümü miras olarak tanımlanır. Ortak miras ise insanlık tarihi boyunca birçok insanın, milletin ve ülkenin katkısı olmuş maddi ve manevi varlıkların tümü olarak tanımlanır. Ortak miras; tarihi eserler, sanat ve edebiyat ürünleri, bilimsel çalışmalar, düşünce ve doğal zenginlikler gibi değerlerden oluşur. Bir tarihi eserde kullanılan mimari tarzının oluşması, taş ve ağaç işleme sanatlarının gelişimi, kullanılan süsleme yöntemlerinin güzelliği gibi o tarihi eseri önemli yapan birçok özellikte geçmişteki farklı farklı kişilerin, milletlerin, uygarlıkların etkisi ve katkısı vardır. Bu nedenle ortaya çıkan tarihi eser insanlığın ortak mirası olur.

İnsanoğlu tarih boyunca kendini sürekli olarak geliştirmiş, düşünce, sanat, teknoloji ve bilim alanlarında sürekli gelişme göstermiştir. Bu gelişmeler sonucu ortaya çıkan maddi ve manevi varlıklar birçok kişinin ve toplumun emeği ile oluşmuştur.  Bu emekler sonucu ortaya çıkan ortak miras varlıklarını korumak için müzeler açılmış, kütüphaneler kurulmuş, sit alanları oluşturulmuştur. Ülkemizde bulunan “Göreme Millî Parkı ve Kapadokya” UNESCO Dünya Miras Listesi’ne giren ortak miras varlıklarından biridir. Ayrıca Karagöz oyunumuz 2009 yılında UNESCO “Somut Olmayan Kültürel Miras Temsilî Listesi”ne girmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.