Ortak miras ögelerinin hangi yöntemlerle korunabileceğini boş bırakılan yerlere yazınız.

7.sınıf Sosyal Bilgiler dersi için verilen Nasıl Koruyalım? etkinlik sorularından birisi. Soru şu şekilde:

  • Aşağıda yer alan ortak miras ögelerinin hangi yöntemlerle korunabileceğini boş bırakılan yerlere yazınız.

Mesnevi (Mevlana): Bu miras ögesinin korunması için bu kültürel mirasın taşıyıcısı konumunda olan bireylerin ve toplulukların kültürel mirasına saygı göstermeli, bu mirasın oluşmasını sağlayan mutasavvıflık ve Mevlevi geleneği korunmalıdır. Yerel ve uluslararası düzeyde duyarlılığı arttırmalı ve karşılıklı değerbilirliği sağlamalıyız.

Safranbolu evleri – Karabük: Bu mirasın korunması için öncelikle bölgede oluşabilecek deprem gibi doğal afetlere karşı gerekli tedbirler alınmalı ve bu varlıklar korunma alınmalıdır. Bu bölge genel olarak açık hava müzesi veya sit alanı olarak ilan edilmelidir.

Türk Marşı – Mozart: Bu miras ögesinin korunması için bu mirası oluşturan sanat ve sanatçılık geleneğini korumalıdır. Bu taşıyıcısı konumunda olan birey ve topluluklara saygı göstermelidir.

Kuş Cenneti Millî Parkı – Manyas – Balıkesir: Bu miras ögesinin korunması için bölge doğal sit alanı ilan edilmeli, gölü besleyen su kaynakları çevre kirliliğine karşı korunmalıdır. Göldeki kuş çeşitliliği sürekli olarak gözlemlenmeli, kuşların doğal beslenme olanlarının devamlılığı sağlanmalıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.