Ortak miras ögesi olan Diyarbakır surlarının korunması için yapılan çalışmalar nelerdir?

7.sınıf Sosyal Bilgiler MEB dersi için verilen  İnsanlığın Sorumluluğu sorularından birisi. Soru şu şekilde:

  • Ortak miras ögesi olan Diyarbakır surlarının korunması için yapılan çalışmalar nelerdir? Bu çalışmaların yanında başka neler yapılabilir?

Diyarbakır surları Sit Alanı kapsamına alınarak koruma altına alınmıştır. Surların Dünya Mirası Listesi’ne alınması için başvurulmuş ve listeye girmesi sağlanmıştır. Diyarbakır surlarının korunması için restorasyon çalışmaları yapılmıştır. Surlarda acil olarak onarılması gereken bölümler tespit edilerek orijinal dokusuna uygun olarak restore edilmiştir. Zamanla oluşabilecek bozulmaları önleyebilmek için restorasyon çalışmaları tamamlanan bölümlerin sürekli bakımları yapılmıştır.

Sur diplerinde yer alan çay evleri ve lokantalar kaldırılarak surların çevresi açılmış ve çevre düzenlemesi yapılmıştır. Sur içindeki yoğun trafik ve ağır taşıtların geçişiyle oluşan vibrasyonun olumsuz etkilerini gidermek için sur içi trafiği yeniden düzenlenmiş, kapılardan ve surlara yakın yerlerden ağır taşıtların geçişi engellenmiştir. Surların çevresinde bulunan doğal dokuya uygun olmayan yapılar temizlenerek surlar ortaya çıkması sağlanmıştır. Surların yakın çevresinde çok katlı bina inşaatını önlemek için çalışma yapılmıştır.

Bence bu çalışmalara ek olarak bölge halkı için bu ortak miras ögesinin önemi hakkında bilinçlendirici eğitim ve tanıtım faaliyetleri düzenlenerek, bu yapının korunmasına kalıcı katkı sağlanabilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.