Osmanlı Devleti I. Dünya Savaşı’na neden girmiştir?

7.sınıf Sosyal Bilgiler dersi için verilen 7.Ünite Ülkeler Arası Köprüler Ünite Değerlendirme etkinlik sorularından birisi. Soru şu şekilde:

  • Osmanlı Devleti I. Dünya Savaşı’na neden girmiştir? Osmanlı Devleti’nin Birinci Dünya Savaşı’na girmesinin sebepleri neler olabilir?

– Son yıllarda büyük toprak kayıpları yaşayan Osmanlı devleti kaybettiği toprakları geri almak,

– Savaşa itilaf devletlerinin yanında girme isteğinin İngiltere ve Fransa tarafından geri çevrilmesi ve tarafsız kalmasının istenmesi sonucu oluşan siyasi yalnızlıktan kurtulmak,

– Arap yarımadası ve Süveyş kanalındaki hakimiyetini güçlendirmek,

– Kapitülasyonlar, dış borçlar ve toprak kayıpları nedeniyle bozulan ekonomisini düzeltmek,

– İttihat ve Terakki Partisi önde gelenlerinden olan Enver Paşa’nın Turancılık(Türk dünyasını tek bayrak altında toplama) düşüncesi,

– İttihat ve Terakki Partisinin yöneticilerinin savaşa Almanların kazanacağına olan inancı sonucu İttihat ve Terakki Partisi ile Almanya arasında yapılan gizli anlaşma ile I. Dünya Savaşı’na girmeye karar verilmesi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.