Osmanlı Devleti I. Dünya Savaşı’nda yukarıdaki cephelerin hangisinde Rus ordusu ile savaşmıştır?

7.sınıf Sosyal Bilgiler dersi için verilen 7.Ünite Ülkeler Arası Köprüler Ünite Değerlendirme etkinlik sorularından birisi. Soru şu şekilde:

1. Osmanlı Devleti I. Dünya Savaşı’nda yukarıdaki cephelerin hangisinde Rus ordusu ile savaşmıştır?

C) III. Kafkas

2. Mustafa Kemal I. Dünya Savaşı’nda Yukarıdaki gelişmeler sırasıyla aşağıdaki cephelerden hangilerinde olmuştur?

A) Çanakkale, Kafkas, Filistin – Suriye

3.“Bir sorun dünya ölçüsünde geniş bir alanda görülüyorsa o sorun küresel olarak kabul edilmektedir.” Yukarıdaki bilgiye göre aşağıdakilerden hangisi küresel değildir?

D) Trafik kazası

4.“Küresel ısınma, son 30 yıl dikkate alındığında her geçen 10 yıl, bir önceki döneme göre artış gösterdi. Sıcaklık 14,5 dereceye ulaştı.” Yukarıdaki haberde vurgulanan küresel ısınma hangi soruna öncelikle yol açar?

B)Seller

5.“Son 30 sene içinde Afrika’nın güneyindeki ülkelerde yoksul nüfus 103 milyon arttı.” Yukarıdaki küresel soruna çözüm getiren çalışmalar yapmak hangi kuruluşun amaçları arasındadır?

C) FAO (Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü)

6.Aşağıdakilerden hangisi çevreyi korumaya yönelik bireysel olarak yapılabilecek bir çözümdür?

A) Kâğıt, plastik gibi evsel atıkları ayrı ayrı biriktirmek

7.“Günümüzde somut olmayan ortak miras ürünleri, çok büyük kapasiteli mini elektronik aygıtlara kaydedilmektedir.” Bu çalışmanın yapılış amacını aşağıdakilerden hangisi anlatmaktadır?

D) Daha çok eserin korunabilmesi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.