Osmanlı Devleti’nde padişahın yanında halkında yönetime katılması aşağıdakilerden hangisiyle gerçekleşmiştir.

7.sınıf Sosyal Bilgiler MEB dersi için verilen 6.Ünite Yaşayan Demokrasi Ünite Değerlendirmesi sorularından birisi. Soru şu şekilde:

1. Osmanlı Devleti’nde padişahın yanında halkında yönetime katılması aşağıdakilerden hangisiyle gerçekleşmiştir.

D) Meşrutiyet’in ilan edilmesi

2. ülkemizde haksızlığa uğradığını düşünen vatandaşlar mahkemeye başvurabilirler. Yukarıdaki paragrafta Türkiye Cumhuriyeti’nin hangi özelliğine vurgu yapılmıştır.

B) Hukuk Devleti

3. Yukarıdakilerden hangisinin ya da hangilerinin üyeleri halkın oyları ile seçilmiştir.

A) Yalnız I

4. Yukarıdaki bilgilere göre “?” ile belirtilen yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

B) Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu

5. Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından çıkarılan bir kanunun yürürlüğe girmesinde son aşama aşağıdakilerden hangisidir?

C) Resmi gazetede yayınlanması

6.Mustafa Kemal’in Milli Mücadele Dönemi’nde yayınladığı ilk gazete aşağıdakilerden hangisidir?

A) İradeyi milliye gazetesi

7. İlk Türk devletlerinde kağanın eşinin zaman zaman kurultaya katılması ve yabancı elçileri kabul etmesi aşağıdakilerden hangisinin kanıtıdır?

C) Kadının yönetimde etkili olduğunun

8. Demokratik bir yönetim biçiminde insanın doğuştan sahip olduğu kabul edilen temel hak ve özgürlüklerin, devlet tarafından güvence altına alınıp korunabilmesi öncelikle aşağıdakilerden hangisiyle mümkündür?

D) Yasalarla

9. Türklerin ilk anayasası özelliğine sahip olan Kanuniesasi’de; “Padişahın meclisi açma ve kapatma yetkisine sahiptir.” maddesinin yer laması, aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?

B) Padişahın otoritesinin hala güçlü olduğunun

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.