Osmanlı Devleti’nin Birinci Dünya Savaşı Dönemindeki ekonomik durumu hakkında neler biliyorsunuz?

7.sınıf Sosyal Bilgiler MEB dersi için verilen  Haki Giysili Kahramanlar sorularından birisi. Soru şu şekilde:

  • Osmanlı Devleti’nin Birinci Dünya Savaşı Dönemindeki ekonomik durumu hakkında neler biliyorsunuz?

Osmanlı devleti son zamanlar yaşadığı büyük toprak kayıpları sebebiyle ekonomik ve siyasi olarak güç kaybetmişti. Avrupa’daki sanayi devrimi sonrası yaşan hızlı gelişime ayak uyduramamış, eski tekniklerle üretim yapan atölyeler kapanmaya başlamıştır. Avrupa ülkelerine verilen kapitülasyonlar ve yapılan gümrük anlaşmaları sebebiyle Avrupa’nın ürünleri, Osmanlı topraklarında çok ucuza satıldığı için yerli sanayi gelişememiştir. Bu nedenle Osmanlı Devleti Avrupa devletlerinin açık pazarı ve ham madde kaynağı hâline gelmiştir. Ekonomik durumun giderek kötüleşmesi sonucu dış borçlarının ödenememesi alacaklı devletlerin kurduğu Düyun-u Umumiye adıyla kuruluş ile Osmanlı’nın var olan gelir kaynaklarına da el konulmuştur.  Bu sebeplerden dolayı Osmanlı Devleti, Birinci Dünya Savaşı Dönemindeki ekonomik açıdan güçsüz düşmüştür.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.