Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşa hazır olduğu söylenebilir mi?

7.sınıf Sosyal Bilgiler dersi için verilen I. Dünya Savaşı sorularından birisi. Soru şu şekilde:

  • I. Dünya Savaşı öncesindeki siyasi ve ekonomik durumu düşünüldüğünde Osmanlı Devleti’nin yeni bir savaşa hazır olduğu söylenebilir mi? Osmanlı Devleti’nin durumu göz önüne alındığında savaşa girmesini doğru buluyor musunuz?

Osmanlı devleti bulunduğu durum itibari ile yeni bir savaşa hazır değildir. Çünkü ekonomik durumu kötü olduğu için 1853-1856 yıllarında Ruslarla yaptığı Kırım Savaşı sırasında ilk kez Avrupa’dan borç almıştır. Balkanlarda Bulgaristan, Sırbistan, Karadağ ve Yunanistan bağımsızlığını ilan etmiş, 1911’de İtalya ile yaptığı Trablusgarp Savaşını kaybetmiş ve yaşadığı büyük toprak kayıpları sonrası vergi gelirleri azalmış, ekonomik durumu kötüleşmiştir. Avrupa’ya olan borçlarını ödeyemediği için kurulan Düyun-u Umumiye Osmanlı devletinin gelir kaynaklarına el koymuştur. Dünyadaki milliyetçilik akımlarından etkilenen uluslar, Osmanlı devleti ile bağımsızlık mücadelesine girişmiştir. Tüm bu sebeplerden dolayı Osmanlı Devleti’nin I. Dünya savaşına hazır olduğu söylenemez.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.