Osmanlı Devleti’nin istimâlet politikasının toplum yaşamına katkıları nelerdir?

7.sınıf MEB Yayınları Sosyal Bilgiler Dersi 2. Ünite Türk Tarihinde Yolculuk sorularından birisi.  Soru şu şekilde:

  • Gayrimüslimler genel olarak hangi ekonomik faaliyetle uğraşmışlardır? (sayfa63)

Gayrimüslimler genel olarak zanaat ve ticaret yapmışlardır.

  • Osmanlı Devleti’nin istimâlet politikasının toplum yaşamına katkıları nelerdir?

İstimalet Osmanlının halkı özellikle gayrimüslimlere karşı adil davranması, onları gözetmesidir. Osmanlı feth edilen yerlerde halkı inanç, dil ve yaşayış bakımından serbest bıraktı. Halkın can ve mal güvenliğini sağladı. Bu durum özellikle Balkanlarda halkın Osmanlıya güç kaybı yaşatmadı.

  • Osmanlı toplumunun bir arada huzur içinde yaşamasının nedenleri nelerdir?

Osmanlı Devleti halkın inançlarına, yaşayış biçimine ve dinine karışmamıştır. Aynı zamanda Osmanlı topraklarında yaşayan herkes vatandaşı sayılırdı. Müslim ya da gayrimüslim olan herkesin can ve mal güvenliğinin korunması sağlanmıştır. Toplumda ayrımcılığın olmaması ve adil davranılması toplumun huzur içinde yaşamasını sağlamıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.