Osmanlı Devleti’nin Rumeli’nin fethini kolaylaştıran gelişmeler nelerdir?

7.sınıf  Ekoyay Yayınları Sosyal Dersi 2.Ünite Türk Tarihinde Yolculuk Ünitesi ödev sorularından birisi

  • Osmanlı Devleti’nin Rumeli’nin fethini kolaylaştıran gelişmeler nelerdir?

Bizans’ın Anadolu’daki toprakları fethedilip, Türk şehri haline getirildi.

Rumeli’nin fethi için Çanakkale boğazına hakim olan Karesioğulları beyliğini topraklarına katildı. Bu sayede Rumeli’ye ulaşılmış oldu. Bizans da taht kavgalarının olması sonucu istenen yardımlara karşılık Çimpe kalesi alınmış oldu. Burası Rumeli için bir üs kabul edilerek Gelibolu ve Tekirdağ feth edildi. Düzenli ordu kuruldu. Edirne feth edilerek ticaretin gelişmesi sağlandı. Balkanlarda krallıklar birleşerek Haçlı ordularını kurdular. Ancak ordumuz Haçlı ordularını mağlup etti. Bu sayede krallıklar Osmanlı’nın hakimiyetini kabul etti. Rumeli topraklarında bütünlük sağlamak için İstanbul fetheldi. Son olarak Varna savaşında Haçlı ordusu mağlup edilerek Rumeli’de Osmanlı hakimiyeti tüm Avrupa tarafından kabul edildi.

Bizans’ın gücünü kaybetmiş olması

Rumeli’de siyasi birliğin olmaması

Uç beyliği olması

Devlet adamlarının politikası

Ahi teşkilatının desteği

İskan politikası

Merkeziyetçi yönetim anlayışı Rumeli’nin fethini kolaylaştırmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.