Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini etkileyen faktörler ile ilgili diyagramı örneklerde olduğu gibi tamamlayınız.

7.sınıf MEB Yayınları Sosyal Bilgiler Dersi 2. Ünite Kültür ve Miras sorularından birisi.  Soru şu şekilde:

  • Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini etkileyen faktörler ile ilgili diyagramı örneklerde olduğu gibi tamamlayınız. (sayfa 49)

Coğrafyanın sağladığı avantajlar: 

Fetihlerin yönü Bizans toprakları olmuştur.

Doğudan gelen konargöçer Türkler Osmanlı topraklarını tercih etmişlerdir.

Önemli ticaret yolları üzerindeki şehirlerle yapılan ticaretten önemli gelir kaynağı elde edilmiştir.

Anadolu ve Balkanlarda güçlü devlet olmaması Osmanlının büyümesini kolaylaştırmıştır.

İskan politikasının sağladığı faydalar:

Fethedilen topraklar imar ve iskan edildi.

Boş araziler ekilip biçilen tarlalara dönüştürüldü.

Rumelileri göçe teşvik edip belli bir süre vergi alınmaması göçü kolaylaştırmıştır.

Yapılan camii, medrese, zaviye, han ve hamamların yapılması ile Türk şehirleri haline geldi.

Toplumsal ve Ekonomik yapının sağladığı faydalar:

Toplumsal barış ve huzur sağlanmıştır.

Ahi teşkilatının kurulması ekonomik destek olmuştur.

Esnaf ve zanaatkarlar yetiştirilerek şehir ticareti canlandırılmıştır.

Askeri yapının sağladığı faydalar:

Tımar sistemi ile devlet büyük bir mali yükten kurtulmuştur.

Tımar sistemi ile şehirlerin güvenliği de sağlanmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.