Osmanlı kara ve deniz kuvvetlerinin 17. yüzyıldan itibaren gücünü yitirmesinin nedenleri nelerdir?

7.sınıf Sosyal Bilgiler dersi için verilen 3. Ünite Değerlendirme sorularından birisi. Soru şu şekilde:

  • Osmanlı Devleti’nde halk hangi ekonomik faaliyetlerle geçimini sağlıyordu?

Tarım, dokumacılık, ticaret,sanayi, havyacılık,

  • Osmanlı kara ve deniz kuvvetlerinin 17. yüzyıldan itibaren gücünü yitirmesinin nedenleri nelerdir?

Kara ordusunun unsuru olan tımarlı sipahiler ve tımar sisteminin bozulması, Avrupa ordularının düzenli ordu olması ve kullandığı modern silahlar nedeniyle kara kuvvetleri zayıflamıştır. Donanmanın açık denizlere, okyanuslara dayanıksız olması ve kaptanı deryaların yeterli bilgiye sahip olması da deniz kuvvetlerini zayıflatmıştır.

  • Osmanlı Devleti’nde farklı inanç, kültür ve milletten insanların uzun süre huzur içinde ve birlikte yaşayabilmesinin nedenleri nelerdir?

İslam inancındaki adalet ve hoşgörü anlayışı huzuru sağlamıştır.

  • yüzyılda Osmanlı Devleti’nde ulaşım ve basın alanında yapılan yenilikler halkın yaşamını nasıl etkilemiştir?

Ulaşımın demir yolu ile kolay ve ucuz olarak sağlanması tarımsal faaliyetleri arttırmış ve ekonomiye katkı sağlamıştır. Gazeteler ile halk, devletin aldığı kararlardan, iç ve dış gelişmelerden haberdar olmuştur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.